Regulamin

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Sklep Internetowy Glinomanii działający pod adresem www.sklep.glinomania.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Sarnowską-Badziak wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą Glinomania, Aleksandra Sarnowska-Badziak, 81-572 Gdynia, ul. Myśliwska 25c/6, NIP: 774-192-88-22, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.

4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet od podmiotów zwanych w dalszej części Regulaminu Kupującymi. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

5. Realizacja zamówienia następuje, gdy do Sprzedającego dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia jest podany w informacji na stronie głównej, lub przy produkcie. Z powodów niezależnych od sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu opóźnienia.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z rachunkiem będącym podstawą do reklamacji towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedający może wystawić fakturę VAT, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

9. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy do Kupującego.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

11. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Za zamówione towary Kupujący powinien zapłacić przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego

13. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

14. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar według specyfikacji ze złożonego zamówienia. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

15. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego, są gromadzone i przetwarzane zgodnie i w oparciu o ustawę z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego w każdym czasie.

16. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru przebiegają zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Konsument może odstąpić od umowy zwartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego – Glinomania, Aleksandra Sarnowska-Badziak, 81-572 Gdynia, ul. Myśliwska 25c/6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie przelana na rachunek banku wskazanego przez Kupującego. W przypadku braku wskazania przez Kupującego sposobu zwrotu ceny towaru, zostanie wrócona przekazem pocztowym na adres Kupującego. Cena towaru zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki towaru między stronami nie podlegają zwrotowi. Zwrotom nie podlegają produkty spersonalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie.

17. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch miesięcy od wydania tego towaru kupującemu.

18. Informacje o produktach, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach Sklepu Internetowego Sprzedającego zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

19. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy Sklepu Internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.